ضمير متصل

independent pronoun ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ. Page 1 of 3

2023-02-06
    Call me by your name م ترجم
  1. pdf
  2. The ضمير الشأن should either be a مبتدأ
  3. هم: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ
  4. Ex
  5. نحو : يكتبه